Speciell kompetens krävs för banunderhåll

Nästan varje speedwayklubb har tillgång till åtminstone någon kunnig maskinförare som både kan hantera de maskiner som krävs för att sköta banunderhållet samt vet hur detta arbete bäst bör genomföras. Det är helt enkelt gynnsamt om det är någon som faktiskt är insatt i speedway som sköter om underhållet av en bana, då detta i högre grad garanterar ett betydligt bättre resultat än vad som annars är fallet. Självfallet också förutsatt att personen i fråga har den utbildning och den kunskap som krävs för att handhava maskiner av detta slag.

Det är inte vem som helst som kan sköta underhållet av en speedwaybana. Det bör vara någon som både har den kunskap som krävs för att handhava de maskiner som krävs och en person som är nog insatt i sporten och ens speedwaybanas utformning för att veta vilket arbete som behöver göras. Att hyra in likvärdig kompetens är praktiskt taget omöjligt och därför brukar slutresultatet ofta bli tydligt lidande om man anlitar folk utanför speedwayvärlden. Ibland har dock klubbarna inget annat val, då det antingen kan vara så att en tidigare eldsjäl blivit för gammal eller helt enkelt avsagt sig uppgiften ifråga.

Saknar er speedwayklubb för närvarande någon kunnig maskinförare som kan anta sig uppgiften att sköta om er bana så kan det vara värt att skicka någon av er på en lämplig utbildning. På så vis får ni åter tillgång till en person som har den kunskap som krävs för att hålla banan i ett perfekt skick, då den både hanterar momenten och vet hur slutresultatet bör bli.