Anlägga en speedwaybana

Speedway är en av Sveriges största och allra mest populära publiksporter. Sporten har en stark kulturell förankring i den svenska folksjälen och den svenska elitserien i speedway lockar till sig värdens bästa förare, både från Sverige och andra länder.

Våra svenska speedwayförare har under årens lopp rönt stora internationella framgångar. Den mest kända av dem alla är Tony Richardsson, som körde hem världsmästartiteln hela sex gånger! Men trots sportens popularitet meddelar Svemo, som är de svenska speedwayförarnas idrottsförbund, ofta att man har svårigheter att hitta lämpliga platser att anlägga sina banor på.

Glöm inte tillståndet

Om man väljer att anlägga en speedwaybana krävs det först och främst tillstånd. Det är viktigt att säkerställa att man innehar alla de nödvändiga beskaffenheterna redan innan bygget påbörjas. Vilka tillstånd som behövs kan variera, men oftast krävs till exempel tillstånd för exploatering och ett miljötillstånd. Kontakta ditt kommunalkontor för mer detaljerad information.

Se till att området är lämpligt

Nästa fråga handlar om mark. En speedwaybana avsedd att tävlas på skall vara mellan 250 och 450 meter lång så det krävs ett ganska stort område. Dessutom bör det finnas plats för läktare, depåer, parkering och en mängd andra faciliteter.

Speedwaytävlingar körs på doserade runda banor med ett underlag som huvudsakligen består av grus men som också har inslag av lera eller lerskiffer. Innan banan kan anläggas behöver marken prepareras och förberedas för att skapa de bästa förhållandena för anläggningen. Det krävs noggrant markarbete. Hos Amas finner man en del av de nödvändiga verktygen för markarbetet, bland annat en dränkbar pump som dränerar marken och som kan vara mycket användbar vid detta och liknande projekt.

Ett av de största problemen med att anlägga en bana för speedway är ljudnivån. De höga ljuden kan störa de som bor runt om banan och föranleda tråkiga klagomål. På grund av detta finner man sällan banor i eller nära stora städer, och det kan vara smartare att anlägga en om man bor i glesbygd.